Informasjon til fredag 8.juli

Det er målfoto på høyre side i morgen.

Lagbiler til Kvinner jr og sr skal parkere ved Ulnes kirke.

Lagbiler som har kjørt igjennom en eller flere bompasseringer i dag. Husk å gå inn på www.youpark.no for å betale din passering innen 48 timer.

Servicekø:

Generated by wpDataTables