Sperreplan Lørdag 9.juli

En sperreplan gir en oversikt over når veier som blir berørt av rittet blir stengt fra og til.

Sperreplan 1 Lørdag – Storefjell

Biltrafikk til Storefjell Resort Hotell stenges kl 08.50 , åpnes ca kl 10.30. Kryss RV51 – Storefjell Resort Hotell

Kvinner senior starter sin bakketempo kl 09.00. Menn senior starter rett etter Kvinner senior kl 09:15. Siste rytter er i mål ca kl 10:15.

Sperreplan 2 Lørdag – Leira -Fagernes

E16 mellom Leira og Fagernes, samt Valdresvegen (gamlevegen) stenges fra ca kl 17:40 – ca kl 21:00. 

Etappen for Kvinner junior og senior starter kl 17:40 på Leira. Målgang ca kl 18:55.

Etappen for Menn junior starter kl 19:30 på Leira. Målgang ca kl 20:40.

Et felt i rundkjøringen på Leira er åpen for trafikk

Garlivegen og vestsiden av Strandefjorden er alternativ omkjørings mulighet