Påmelding lagledermøte og ønske om servicebil i felt

Lagledermøte holdes for lagledere på Teams tirsdag 5.juli klokken 20:00. Dette er OBLIGATORISK for alle lag/team og det blir kontroll av oppmøte. Lagene må melde inn sin e-post til oystein@tourtefjells.no innen kl 15.00 tirsdag 5.juli, for
invitasjon til møte. 

Ønske om service bil i felt, meldes på mail til SK. Heidi Stenbock-Haakestad, innen kl 15.00 tirsdag 5.juli, heidi.haakestad@gmail.com