Informasjon Bakketempo torsdag 6.juli

1.ETAPPE BAKKETEMPO RV51 – STOREFJELL 

Kl 11.00 starter bakketempoen opp til Storefjell Resort Hotell. Siste rytter er i mål ca kl 13.30.

Rittet kan følges på Eqtiming

TRAFIKK

Trafikanter som kjører på RV51 må være obs på mer trafikk en vanlig ved kryss RV51 opp til Storefjell i tidspunktet kl 10.15 til 13.45.

Fra kryss RV51 opp til Storefjell Resort hotell er veien stengt fra ca kl 10:50 til ca kl 13.40.

 

 

 

 

Parkering av lagbiler på motsatt side av start ved RV51. Vær forsiktig ved riksveien.