Informasjon for torsdag 7.juli

Informasjon fra tidtaker:

  • I morgen er målfoto på venstre side.

Bang sentrum:

Se bildet under

  • Lagbiler parkerer ved Sør-Aurdal ungdomsskole, markert med gul P-skilt
  • På skolen er det toalett tilgjengelig
  • Blå P-skilt der parkerer dommer biler og nøytral service.

Servicekø TtF (UCI poeng, NC poeng, NCF Ranking) – Torsdag:

Kvinner junior følger bak Kvinner elite ref 1.etappe.
Generated by wpDataTables