ÅPNINGSTIDER SEKRETARIAT

ONSDAG 
12:00-21:00 på Storefjell Resort hotell 
 
 TORSDAG 
08:00 på start ved Aurdal Fjordcamping 
12:00-15:00 på Storefjell Resort hotell 
16:00 ved start Herad, Gol 
 
FREDAG 
08:00 ved start Ryfoss 
16:00 på Oset 
 
LØRDAG 
08:00 – 10:00 på Storefjell Resort hotell 
16:30 ved start/mål på Leira 
 
 SØNDAG 
07:30 ved start/mål Leira 

 

Utenom åpningstidene til sekretariatet kan Trine Andersen
nåes på mobil: 91194560